Skip to main content
  • Ringmått

Ringmått

Måttet är jätteviktigt för att du skall få ringar som stämmer i storlek.

Det finns olika ringmått. Oftast mäter man ringstorleken som inre diameter. I Sverige använder man två olika ringmått, dels i diameter (13mm till 24mm) och dels i omkrets (41mm till 76mm).